ได้เล่าเรื่องราวของตัวเองเกี่ยวกับ รักษาสิวอักเสบ

วันนี้อยากจะเล่าเรือ่งหนึ่งที่ผ่านมานานก็อยากจะบอกครับ รักษาสิวอักเสบ ที่ว่าหายไดั้ มันไม่จริงเลย ผมผ่านจุดที่ว่าสิวหายได้ด้วยเงินมาแล้ว มันไม่หายจริง ๆ ครับ ถ้าาเราไม่เข้าใจเหล่านั้นมาก่อน ผมจะบอกให้นะครับ  ความเข้าใจต่าง ๆ มาก่อนนี้ผมจะให้เพือ่น ๆ ได้เรียนรู้ว่าเราทำงานได้อย่างไร เราจะออกแบบได้อย่างไร รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>