เราคิดว่าหายก็ต้องหาย วิธีรักษาสิว

เราคิดว่ายก็ต้องหาย มันไ่ต้องคิดมากกว่านี้เลย จะว่าไปที่ว่าสิวไม่หายนะเกิดอะไรมาขึ้นมาบ้างไม่ต้องมามคิดว่าน่าจะหาอะไรสักอย่างมา ไม่ต้องคิดจะว่าอะไรมากว้านี้ คุณตอ้งการให้สิวหาย มันไม่หายจะต้องการแบบไหน มันก็ต้องหาทางออกเพื่อ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>