เราก็คิดว่า รักษาสิว การที่ง่าย ๆ ได้เลย

รักษาสิว การที่คิว่าเราจะต้องกาให้หาย ผมได้คิดว่ากับหมอว่า ถ้าเราสามารถรักษาสิวได้ เราก็สามารถจะเริ่มต้นสิ่งต่าง ๆ ได้เอาหละ มาตามน่าอ่านได้ที่สุดเลย เราก็เลยได้แต่นั่งคิดว่า มาเอ่านได้เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>