สิวผด ผมได้เรียนรุ้ว่าสิวเกิดจากอะไร

ผมจะหาทางเพื่อให้สิวจะมาไม่อยากจะให้หายได้อีก ก็อย่างที่วาหละครับ ผมจะบอกว่าเพื่อน ๆ มาทางออกมาเพื่อทางนี้โดยตรงไหมครับ จะบอกว่าเราเองก็ต้องการมาหาเงินเพื่อให้ได้สิง่ที่้ตองการมากกว่าไหม มาหาทางเพื่อให้สิวหายได้ครับ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>