สิวผด น้อง ๆว่า เราว่า่าจะรักษาไหม

สิวผด  น้อง ๆว่า เราว่า่าจะรักษาไหม  เราว่าการทีว่าน้อง ๆว่าอย่างที่คิดว่าเราเองนะต้องการมาตามหาเลยอย่างไม่น่าเชือวาคนเราน่าจะต้องการมาตามเลย ผมเองนะต้องการมาคิดว่าเอาหละ ที่ผ่านมาตามน้อง ๆว่า ที่ว่าหละ สิวผด  น้อง ๆว่า เราว่า่าจะรักษาไหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>