สบู่รักษาสิว เขาเองจะต้องการไหม

สบู่รักษาสิว คือว่าเขาเองจะต้องการไหมอิอิ เราว่าสิวหายแล้วนะคัรบ อย่างนี้้อง ๆ จะมาบอกว่าสิวหายแล้ว  ไม่ต้องการ สบู่รักษาสิว ไหม ผมองจะบอกว่อยางนี้นะครับ สิวหายแล้ว เราเองก็้ตองการมาบอกว่าสิวหายแล้ว มันคงไม่มีทางเลยจะมาอีกเลย สบู่รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>