รักษาสิว คือว่าเราเองก็งง ตัวเงอ หายได้ไง

รักษาสิว คตือว่าเราเองก็ งง ตัวเอง รเาสามารถจหายได้อย่างไร ก็ คิดว่าเราเองก็มาตามที่คิดว่าหละ ไม่น่าเชือว่าหายเองได้เลย เพิื่อน ๆที่บ้าน งง เล มาตามที่คิดว่าเราเอง ก็ มาตามเองจ้าา รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>