มันไม่มีแล้ว รักษาสิวผด

มันไม่มีแล้วจะหาทางแบบไหนก็ต้องหาทางออกเพื่อให้หายอย่างนี้หละครับผมองได้เขียนบทความต่าง ๆ เพื่อให้ผมเอ ได้เขียนเท่าที่รู้ๆเลยว่า เราจะต้องทำแบบไหน เราเองก็ต้องหาทางออกเพื่อให้น้อง ๆ ว่าอย่างนี้หละคัรบ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>