มันน่าอดออมได้จริงๆเลย รักษาสิวผด

มันน่าจะอกดออมได้เลย ไม่น่าจะออกมาเพื่อให้เงินที่ตามที่ต้องการไหม ไม่น่าเชือว่าผมจะผ่านมายังจุดนี้ได้ ผมจะผ่านอะไรมากว่านี้ได้ัมนไม่น่าเชือว่าทางนี้ก็หาเงินได้อย่างไรก็ตามผมจะบอกว่าเพื่อน ๆ ควรหาทางออกมานะครั รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>