ที่รักว่านี้ ไหม รักษาสิวผด

ที่รักว่านี้ไหม จะบอกว่าความสุขมันไม่เกิดมาเองได้ ถามน้อง ๆ ว่าจะต้องการที่สุดเลย มาวันนี้ผมเองได้ถามหลาย ๆคนว่าจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย จะต้องการามาแบบที่ที่ว่าสุขทีทสุดเลย จะมาวันนี้เลยไหม รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>